כתובת

יצחק רבין 1 בניין גלובל פתח תקווה

העתיד כבר כאן!-פנסיה- המדריך לחוסך

תמונה-מאמר על פנסיה- המדריך לחוסך ערן ארד סוכנות לביטוח

שתי הנחות רווחות מהוות את הטעויות הבולטות שעושים רבים במחשבה על היום שאחרי, גיל הפרישה מעבודה:

  • יש עוד זמן
  • יש לי פנסיה מעבודה- אני מסודר

הנחות אלו הן מיושנות ואינן לוקחות בחשבון את עקרונות החיסכון לפנסיה ואת חלוקת הכספים בגיל פרישה, מה שעשוי ליצור פער של עשרות אחוזים בהכנסה החודשית, במעבר ממעמד של אדם עובד, למעמד של פנסיונר.

בעוד שההנחה הראשונה גורמת לרבים למשוך כספי פיצויים ולעתים גם כספי פנסיה במעבר בין עבודות, להמעיט בחיסכון ולא לתת את הדעת על תכנית החיסכון לפנסיה שנפתחת לרוב על ידי המעסיק, ההנחה השנייה מסוכנת לא פחות כאשר החוסך אינו משקיע זמן, מחשבה ומשאבים בתכנון נכון של גיל הפרישה, מה שמאלץ אותו בזמן אמת לירידה מהותית ופגיעה ברמת החיים.

חיסכון לפנסיה- מה השתנה?

בעוד שבעבר כל מבוטח בקרן פנסיה וותיקה ידע כי לאחר 35 שנות עבודה, יהיה זכאי

לקצבת זקנה בגובה  70% משכרו המבוטח, כיום תכניות הפנסיה אינן נשענות עוד על עקרונות סוציאליים ולמעשה מתנות את סכומי קצבת הפנסיה בסכומים שנחסכו על ידי המבוטח.

סכומים אלו עשויים לעמוד לסיכונים בקרנות חיסכון סולידיות יותר או פחות, צוברים ריביות כחוק ומחויבים בדמי ניהול. כל הפרמטרים הללו ישפיעו על גובה קצבת הפנסיה שתיוותר לגיל פרישה.

שיעור תחלופה

שיעור התחלופה הוא למעשה היחס בין השכר בתקופת העבודה לבין קצבת הזקנה בגיל פרישה.

היחס האופטימלי הוא יחס של 100% שיעור תחלופה- אשר משמר הכנסות זהות בעבודה ובפרישה, יחס נכסף ומאתגר לייצור. גם אם לא ניתן ליצור יחס בן 100% שיעור תחלופה- השאיפה צריכה להיות יחס גבוה ככל הניתן, במטרה לשמר את רמת החיים בה מורגל הפורש, גם בגיל השלישי.

נתונים וסטטיסטיקה

לפני נתוני ה OECD שיעור התחלופה בישראל בשנת 2019 עומד על 50% לגברים ו 41% לנשים.

הממוצע בכל מדיניות ה OECD נמוך במעט מהממוצע של הגברים בישראל וגבוה מהממוצע של

הנשים בישראל, אך בשני המקרים מדובר בשיעורי תחלופה שלא יאפשרו למרבית האנשים לפרוש בכבוד.

טבלה 1- שיעור התחלופה לגברים

טבלה 2- שיעור התחלופה לנשים

כיצד ניתן לשפר את שיעור התחלופה ולהבטיח שמירה על איכות החיים בגיל פרישה

מודעות

אין סיבה להגיע לגיל פרישה ולהיות מופתעים מן הסכומים אשר מתקבלים מחברת הביטוח בחודש הראשון לפרישה. חשוב להיות מודעים בכל שלב להפרשות מהכנסה, להפרשות המעסיק, לתכנית הפנסיה אליה בחרתם להעביר את החסכונות לגיל פרישה, לתשואות, לדמי הניהול ומעת לעת גם לאפשרויות נוספות.

חשוב לדעת: ההחלטה לגבי אפיק החיסכון וחברת הביטוח היא של העובד החוסך בלבד, ואינה של המעסיק. ניתן להמשיך רצף של תכניות גם בעת מעבר בין עבודות, ניתן לבחור בתכנית ובחברה שונה מזו שמציע המעסיק, ניתן לנהל משא ומתן על דמי הניהול, ולמעשה השליטה המלאה בתכנית מצויה בידי בעל התכנית.

פעולות וכלים ליישום

השלב הראשון לפתרון של כל בעיה הינו להיות מודעים אליה וכשמדובר בתחום הפנסיוני בה תקופת

עבודה של כ- 30 עד 40 שנות עבודה צריכה לדאוג לתקופת פרישה שאינה ידועה,  גורם הזמן חשוב

מאוד, כך שככל שנהיה מודעים לבעיה בגיל צעיר יותר וההחלטות שנקבל בהתאם בתקופת העבודה

יאפשרו לנו להגיע לשיעור תחלופה גבוה יותר בעת הפרישה.

ככל שהחיסכון הפנסיוני נפתח בגיל מוקדם יותר, ובתכניות בעבור צעירים עד גיל 40, ניתן יהיה להסתפק בכמה פעולות פשוטות בכדי להגדיל את שיעור התחלופה בעת הפרישה.

רצ"ב מספר פעולות לדוגמא:

  1. הגדלת הפקדת העובד למקסימום האפשרי 7% (במקום 6% הנהוגים היום כחוק), רצ"ב טבלה הממחישה את הגדלת שיעור התחלופה בעת ביצוע פעולה זו:
 הפקדת עובד 6%הפקדת עובד 7% 
גילקצבה חודשית צפויה לגיל 67שיעור תחלופהקצבה חודשית צפויה לגיל 67שיעור תחלופהפער בשקלים
3010,388 ₪ 100.38%10,898 ₪100.89%510 ₪
358,039 ₪80.39%8,435 ₪84.35%396 ₪
406,083 ₪60.83%6,384 ₪63.84%301 ₪
454,459 ₪44.59%4,684 ₪46.84%225 ₪

*גבר, שכר חודשי קבוע של 10,000 ₪, ריבית שנתית של 4.26%

  • בדיקת מסלול הביטוח בתוכנית הפנסיונית- בהתאם למצב המשפחתי והמצב הביטוחי הכולל, יש לבחון באיזה מסלול ביטוח נמצא המבוטח, כמו גם את ההתאמה לצרכיו. קרנות פנסיה כוללות מרכיבים של ביטוח, לצד מרכיבי חיסכון, כאשר כל כיסוי ביטוחי מקטין את החיסכון לגיל הפרישה. כדאי וחשוב לבצע התאמות בהתאם לשינויים במצב המשפחתי ולצרכים הביטוחיים.
  • משיכת פיצויים בסיום עבודה- רכיב הפיצויים מהווה כ 40% מהחיסכון לגיל הפרישה, פלח לא מבוטל ממנו. בשל הטבת המס רבים נוטים לחשוב כי רכיב זה אינו מהווה חלק מן התכנית הפנסיונית ואינו משפיע עליה, אולם הלכה למעשה מדובר בכסף אשר מהווה חלק מן התכנית ועשוי להיות משמעותי בגיל פרישה. מאחר ורכיב זה פטור ממס עד גובה מסוים, משכה מוקדמת תגרום לפגיעה בגיל הפרישה בשני אופנים: פחות כסף בתכנית הפנסיונית  בגיל הפרישה, כמו גם במצבים מסוימים פגיעה בפטור ממס אשר ניתן על קבצת הזקנה.
  • הפקדה לקופת גמל להשקעה- תוכנית המאפשרת להפקיד מדי שנה כ 71,000 ₪, לחיסכון נזיל בכל עת, החל מגיל 60 ניתן לקבל מהכספים שנצברו קצבה חודשית לכל החיים פטורה ממס.

בגילאים מבוגרים יותר, כאשר עיקר שנות העבודה והחיסכון חלפו, חלק מן הכלים המוצעים מעלה עשויים להיות פחות רלוונטיים, כיון שאפקט השינוי יהיה מזערי ולפעמים כבר לא כדאי.

בגילאים אלו היכולת להגדיל משמעותית את שיעור התחלופה ואת קצבת הזקנה יכולה לבוא באמצעות מספר כלים:

  1. הפקדה לתיקון 190, אשר מאפשר להפקיד סכומי כסף גדולים שיומרו לקצבה מוכרת פטורה ממס מגיל 60 ומעלה או יומרו לסכום חד פעמי במס נמוך יותר, במקרים בהם למבוטח קצבת זקנה מזערית.
  • אי משיכת קרן השתלמות במחזורים האחרונים לפני הפרישה. כידוע קרן השתלמות מאפשרת משיכת כספים ללא מס לאחר שש שנות וותק, מבוטח בן 50 שלא ימשוך את קרן ההשתלמות שלו עד גיל 67 יגיע לחסכון נזיל פטור ממס של כ 420,000 ₪ (בהנחת הפקדה של 1,571 ₪ והנחת ריבית שנתית של 4%).
  • מבוטח שהינו בעל שליטה יכול לקבל קצבה מהחברה שבשליטתו בגובה השכר הממוצע שלו במשך כל שנות עבודתו, מוכפל ב 1.5% לכל שנת עבודה. לדוג' מבוטח שעבד בחברה שלו 30 שנים במשכורת ממוצעת של 10,000 ₪ יוכל לקבל קצבה חודשית של 4,500 ₪ וההוצאה תוכר בניכוי לחברה.

תחזית לא אופטימית חוזה כי שיעור התחלופה הנמוך המאפיין את התכניות הפנסיוניות בקרב דור החוסכים הנוכחי,  יביא לכך שרוב רובם של הפורשים יאלצו לחוות ירידה ברמת החיים, בשל קצבת זקנה מתוכנית הפנסיונית אשר תהיה נמוכה מהשכר החודשי אותו הרוויחו בתקופת שלפני הפרישה.

כדי לפתור ולו חלקית את הבעיה הזו יש צורך בביצוע פעולות אקטיביות הן בגילאי 30 + והן בגילאי

50 ו 60 + .

יש לזכור שככל שמתקרבים לגיל 60 היכולת לבצע שינויים מרחיקי לכת קטנה לכן רצוי לבצע

אחת למספר שנים בדיקה של התיק הפנסיוני ובגיל 55  לצד בדיקה מוכוונת לנושא הפרישה.

השאירו פרטים לבדיקת זכאות.

נציג יחזור אליכם בהקדם עם פרטים נוספים עבורכם.