כתובת

יצחק רבין 1 בניין גלובל פתח תקווה

מה ההבדל בין פנסיית שאירים בקרן הפנסיה לבין ביטוח חיים

תמונה עץ למאמר ראשון ערן ארד

חיסכון פנסיוני הוא אמצעי המאפשר לכל אדם לחסוך כספים במהלך חייו באמצעות הפרשות של סכומי כסף, וכאשר האדם יוצא לגמלאות הוא זוכה לקצבה חודשית. קצבת הפנסיה מהווה את ההכנסה החודשית של האדם לשארית חייו, ובנוסף הוא מקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי. 

המכשירים הפיננסיים העיקריים במסגרת החיסכון הפנסיוני, שמנוהלים על ידי הגופים המוסדיים, הם קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל. חשוב לציין כי בקופת גמל אין רכיב ביטוחי לעומת קרן פנסיה וביטוח מנהלים הכוללים רכיב ביטוחי בנוסף לחיסכון הפנסיוני, הרכיב הביטוחי נועד למקרה של מוות או פגיעה משמעותית המונעת מהעמית החוסך לעבוד.  

כדאי לדעת כי קרן פנסיה נחשבת למכשיר החיסכון הפנסיוני הנפוץ ביותר, העמיתים המגיעים לגיל הפרישה מהעבודה מקבלים בבוא העת קצבה חודשית המחליפה את הכנסתם מהעבודה. קרן פנסיה חדשה כוללת שני כיסויים נוספים: ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים. עם זאת, יש הבוחרים ביטוח חיים הכולל חיסכון פנסיוני, כדוגמת ביטוח מנהלים, ובעת הבחירה בין שני המכשירים הפנסיוניים חשוב להתייחס לנושא הזכאות לקצבת שאירים וגובה התשלום.  

ביטוח שאירים במסגרת קרן פנסיה וביטוח חיים פנסיוני 

לכל אדם בישראל יש חיסכון פנסיוני וניתן להקצות חלק ממנו לביטוח חיים. חשוב לדעת כי ביטוח חיים נועד להבטיח מקור הכנסה למבוטח במקרה של מוות, הביטוח דואג גם לבני המשפחה ולמוטבים של המבוטח. שני הפתרונות לביטוח החיים המקובלים בענף הביטוח הפנסיוני הם ביטוח חיים ריסק במסגרת ביטוח מנהלים ופנסיית השאירים הקיימת כחלק מובנה בקרנות הפנסיה. 

ביטוח שאירים נועד להבטיח הכנסה לשאריו של המבוטח שנפטר לפני גיל הפרישה מהעבודה. הביטוח מאפשר לשאירים של המבוטח להמשיך לחיות בכבוד באמצעות קצבה חודשית או תשלום חד פעמי. 

יש מספר הבדלים בין פנסיית שאירים במסגרת קרן הפנסיה לבין ביטוח חיים, לכן כאשר מתלבטים בין קרן פנסיה לביטוח חיים הכולל חיסכון פנסיוני חשוב להתייחס להבדלים המשמעותיים, בדגש על תכנון נכון של סכומי הביטוח שישולמו לשאירים במקרה מוות של המבוטח. 

ההבדל העיקרי בין פנסיית שאירים במסגרת קרן פנסיה לבין ביטוח חיים הוא הזכאות לקבלת הכסף במקרה שהמבוטח הלך לעולמו:

  • מבוטח בקרן פנסיה – השאירים הזכאים לפיצוי מוגדרים בתקנון ויכולים להיות בן או בת הזוג של המבוטח, ילדיו של המבוטח כל עוד גילם מתחת ל-21, יתום מוגבל שאינו מסוגל לכלכל את עצמו, הוריו של המבוטח כל עוד המבוטח רווק ואין לו ילדים. פנסיית שאירים במסגרת קרן פנסיה תשולם כקצבה חודשית בשיעור מינימלי של 30% מהשכר הקובע, קצבת השאירים תשולם לילדים עד גיל 21 ולאלמנה עד תום חייה. 
  • מבוטח בביטוח חיים – לאחר מותו של המבוטח כל מי שהוגדרו על ידו כמוטבים בפוליסה זכאים לקבל את הכסף. בביטוח חיים ריסק מוות אפשר להוריש סכום חד פעמי למוטבים שנקבעו בחוזה הביטוח, המוטבים לא חייבים להיות השאירים, המבוטח יכול לעדכן את רשימת המוטבים בכל עת. 

במסגרת פנסיית שאירים מקרן פנסיה בן הזוג שנותר בחיים זכאי ל-60% מהשכר הקובע לכל ימי חייו, ילדים עד גיל 21 זכאים ל-40% מהשכר הקובע, ילד מוגבל זכאי ל-40% מהשכר הקובע לכל ימי חייו והורה נתמך זכאי ל-20% מהשכר הקובע.

מבוטח בביטוח חיים ריסק רשאי בעת הצטרפותו לתוכנית הביטוח לבחור את האנשים שיקבלו את הכספים לאחר מותו. המבוטח רשאי לשנות את שנות המוטבים בפוליסה מעת לעת, יש אפשרות לשנות את המוטבים גם באמצעות כתיבת צוואה אך במקרה זה יש לשלוח הודעה לחברת הביטוח לפני מות המבוטח מאחר והביטוח לא נחשב כחלק מהעיזבון.

ביטוח שאירים במסגרת קרנות הפנסיה הוא ביטוח ייעודי למקרה של מוות. חשוב להדגיש כי בהשוואה לביטוח חיים אחר, פנסיית שאירים במסגרת קרן פנסיה תשולם כקצבה חודשית ולא כסכום חד פעמי. בביטוח חיים המבוטח מגדיר את המוטבים וקובע מי יקבל את הכסף לאחר מותו, בעוד שבקרן פנסיה הקצבה תשולם רק לשאירים שהוגדרו בתקנון ולא ניתן לבצע שינויים ולקבוע מוטבים אחרים או נוספים.

כמו כן, בקרן פנסיה גובה הקצבה המירבי שאפשר לקבל במקרה מוות של המבוטח הוא 100% מהשכר המבוטח בקרן, לכן במקרה שהמבוטח הרוויח 9,000 ₪, הקצבה המקסימלית שתשולם לשאיריו היא 9,000 ₪. אגב, אם למבוטח החוסך בקרן פנסיה אין בן/בת זוג והוא ללא ילדים, המבוטח רשאי לוותר על רכיב ביטוח השאירים במסגרת הביטוח הפנסיוני. במקרה זה הסכומים לא יועברו לביטוח שאירים וישמשו להגדלת החיסכון הפנסיוני, ובגיל הפרישה המבוטח יקבל קצבה חודשית מוגדלת. 

המבוטח בקרן פנסיה יכול לבחור את מסלול הפרישה המתאים ביותר לצרכיו הייחודיים, זו נקודה חשובה כיוון שמסלול הפרישה קובע גם את גובה הקצבה שהפנסיונר יקבל ואת פנסיית השאירים שבת זוגו תקבל לאחר מותו. ככל שהפנסיה שהמבוטח קבע לבן/בת הזוג גבוהה יותר, המבוטח יקבל קצבה חודשית נמוכה יותר. לכן, כאשר בוחרים את גובה פנסיית השאירים לבן/בת הזוג יש להתייחס לגובה הפנסיה שבת הזוג זכאית לקבל מהחיסכון שצברה בעבודתה. 

השאירו פרטים לבדיקת זכאות.

נציג יחזור אליכם בהקדם עם פרטים נוספים עבורכם.