כתובת

יצחק רבין 1 בניין גלובל פתח תקווה

צמצם פגיעה- איך לשמור על זכויות הפנסיה גם בחל"ת

תמונה-איך לשמור על זכויות הפנסיה גם בחל"ת

קרוב למיליון ישראלים איבדו את עבודתם במשבר המתמשך שיצר COVID-19 , וזכו לסטאטוס המפוקפק- עובדים בחל"ת.

בשונה מעובד אשר מפוטר, עובד בחל"ת נותר בהגדרה עובד של בית העסק/הארגון, אינו ממצה זכויות לדמי פיצויים, אולם במקביל אינו זכאי לשכר או לזכויות אחרות מן המעסיק בתקופה שהוגדרה. מדינת ישראל אמנם אפשרה במעמד זה, עקב משבר הקורונה, רישום בלשכות התעסוקה וזכאות לדמי אבטלה, אולם יחסי העובד מעביד המחייבים הוקפאו, כמו גם כל טובות ההנאה וההטבות להם זכאי העובד.

לסטאטוס החדש ישנן משמעויות רבות, בניהן כלכליות: פגיעה בשכר (דמי האבטלה הניתנים פחותים בצורה ניכרת משכר העבודה), פגיעה באיכות החיים (השבת רכב חברה, מימון למכשיר נייד, אש"ל), והן נפשיות.

פרמטר נוסף בו נפגע עובד בחל"ת, בעל חשיבות מכרעת על עתידו, הוא פגיעה בתכנית הפנסיונית ובקצבת הזקנה העתידית.

מאחר ובתקופת החל"ת העובד אינו מקבל שכר מן המעסיק- מתבטלת אוטומטית גם חובת ההפקדה לפנסיה כחוק. למעשה, מיום הפסקת העבודה והתשלום בפועל- העובד אינו זוכה להפקדות לתכנית הפנסיונית שלו.

הפסקת ההפקדות לפנסיה- משמעויות

הפסקת ההפקדה לפנסיה עשויה לפגוע במרכיב הביטוח ולהותיר את העובד ללא כיסוי ביטוחי, לפגוע בסכום הקצבה המיועד ולשנות את התחשיב העתידי.

ההשפעות משתנות מתכנית לתכנית בהתאם למאפייניה:

קרן פנסיה– זכויות העובד לגבי הכיסויים הביטוחיים הקיימים בקרן (פנסיית נכות ופנסיית שאירים)

נשמרות למשך 5 חודשים ממועד ההפקדה האחרונה. אין צורך לבקש מקרן הפנסיה לבצע זאת,

הדבר מבוצע אוטומטית ונקרא אורכת ביטוח. 

בעקבות המצב האריכו את תקופה זו למשך 12 חודשים והדבר כאמור מבוצע בצורה אוטומטית.

במידה והעובד אינו חוזר לעבודה לאחר 12 חודשים, יש לפנות באופן יזום לקרן הפנסיה ולבקש

לשמור על הזכויות לתקופה של עד 24 חודשים, בקשה זו נקראת ריסק זמני.

כאשר המעסיק יחזור להפקיד, אורכת הביטוח/ריסק זמני ייפסקו אוטומטית ואין צורך לפנות לקרן

הפנסיה בעניין זה.

ביטוח מנהלים– ניתן לשמור על הכיסויים הביטוחיים (אובדן כושר עבודה וביטוח חיים) למשך שלושה

חודשים ללא תשלום (ברוב חברות הביטוח), אך נדרש דיווח יזום של המעסיק כי העובד יצא לחל"ת.

במידה והחל"ת ימשך מעבר לשלושה חודשים, ניתן לבקש לבצע ריסק זמני לתקופה נוספת

בתשלום (יש להעביר אמצעי תשלום ובקשה לריסק זמני לחברת הביטוח).

קרן השתלמות- קרן השתלמות היא תוכנית חסכון בלבד ואינה כוללת כיסויים ביטוחיים, עקב כך, אין צורך בביצוע פעולה לשימור הקרן. עם הפסקת ההפקדות הכספים בקרן ממשיכים להיות צמודים למסלול ההשקעות הנבחר.

הפקדה במעמד עצמאי

בשונה ממעמד החל"ת, הקורונה לא פסחה על עסקים רבים אשר נאלצו להקפיא את פעילותם לחודשים ארוכים, ונמצאים במצב הישרדותי ומאתגר. מאחר ועל פי חוק גם עצמאי מחויב בהפקדה לתכנית פנסיונית, הבאנו גם את ההשפעות במקרה של עצירת הפקדות לבעלי מעמד עצמאי.

עצמאיים המפקידים לתוכניות פנסיוניות, זכאים אף הם להפסקת התשלומים ושמירה על הכיסויים

הביטוחיים בדומה לשכירים.

חשוב לוודא מול הגוף אליו אתם מפקידים כי מעבר לשמירה על הכיסוי הביטוחי בוצעה גם עצירה של

הגביה בפועל.

ביטוחי פרט (חיים, בריאות, סיעוד וכו')- נכון להיום, חברות הביטוח לא מאפשרות עצירה זמנית של תשלומי הפרמיות עבור ביטוחי הפרט.

הלוואות- בימים כתיקונם חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות מציעות הלוואות אטרקטיביות על כספי החיסכון בריביות שנעות סביב ריבית הפריים.

עקב המצב, הגופים הקטינו את סכומי ההלוואות שניתן לקבל וחלק מהחברות גם העלו את הריבית.

יחד עם זאת, ניתן וכדאי  לבדוק את הזכאות והתנאים להלוואה בתוכניות הפנסיוניות,

 בוודאי במידה והאפשרות האחרת היא פדיון כספים פנסיוניים.

השאירו פרטים לבדיקת זכאות.

נציג יחזור אליכם בהקדם עם פרטים נוספים עבורכם.