כתובת

יצחק רבין 1 בניין גלובל פתח תקווה

קופת גמל לפי תיקון 190

קופת גמל לפי תיקון 190

אפיק החיסכון שמציע לנו תיקון 190 נועד להעלות את כדאיות ההשקעה עבור החוסך, ומציע הטבות מס אטרקטיביות לצד גמישות מקסימלית במשיכת הכסף. אפיק זה מתאים לרוב לחוסכים סביב גיל 60 אשר צפויים לקבל בגיל פרישה קצבת פנסיה בגובה של מעל ל-4,525 ₪.

עיקרי התכנית של קופת גמל לפי תיקון 190:

הפקדה – הסכום אינו מוגבל.

תנאי משיכת הכספים כסכום חד פעמי –

1.     מעל גיל 60

2.     קבלה בפועל של קצבה מינימלית בסכום שלא יפחת מ 4,525 נכון ל 2020 (הוכחת קבלת 3 תלושי קצבה בפועל) – מכל מקור פנסיוני למעט קצבת שאירים.

אפשרויות אופן משיכה – ניתן למשוך כסכום חד פעמי , קצבה פטורה או שילוב ביניהם

1.     משיכה כסכום חד פעמי – חייב במס נומינלי על הרווחים של 15% בלבד!

2.     משיכה בדרך של קצבה פטורה ממס – ללא תקרה. גובה הקצבה ייקבע בהתאם לסכום ההשקעה ומסלול הקצבה שייבחר בקופה המשלמת.

העברה למוטבים – ניתן למנות מוטבים ספציפיים מבלי שהכספים יהוו חלק מעיזבון.

במקרה של פטירת העמית לפני גיל 75 – הקרן והרווחים עוברים למוטבים בפטור מלא מתשלום מס.

במקרה של פטירת העמית אחרי גיל 75 – במשיכה חד פעמית המוטבים חייבים בתשלום מס נומינלי של 15% על הרווחים (ממועד ההפקדה של המוריש). החל מגיל 60 יוכלו גם המוטבים להעביר את הכספים למסלול קצבה פטורה ממס.

יתרונות נוספים בקופת גמל לפי תיקון 190:

·       עלויות ניהול אטרקטיביות. אין עלויות מכירה/קנייה, ד"נ קרנות נאמנות, דמי משמרת, עמלות הפצה וכו'. במקום כל מבנה העלויות המסובך הזה – יש רק ד"נ לגוף המנהל, עלות קבועה בחוזה הנקבעת לפי סכום ההשקעה ואינה יכולה להשתנות.

·       מגוון מסלולי השקעה לבחירה, ניהול השקעות ארוך טווח ופיזור סיכונים. בחלק מהמסלולים  ניתן להנות מהשקעה בנכסים לא סחירים בארץ ובחו"ל (נדל"ן מניב תשואה, פרויקטים שונים, אשראי תשתיות וכו'). פיזור זה עשוי לתרום להקטנת הסיכון בהשקעה (במיוחד בתקופות בהן קיימת תנודתיות גדולה בשוק ההון).

·       מיסוי – א'. נוסף על היתרונות שציינתי, מעבר בין מסלולי השקעה או ניוד בין גופים שונים – אינו מהווה אירוע מס.

           ב'. קיימת הגנה בפני שינוי שיעורי המס! הוראות המיסוי בקופת גמל תיקון 190 מוגנות במסגרת חוק הגנת השקעות הציבור בנכסים פיננסים ולכן לא ניתן לשנות לרעה את חוקי המיסוי לאחר ההצטרפות הלקוח.

·       הגנות שונות

א'. לא ניתן לשעבד כספי קצבה.

ב'. הקופה אינה חלק מהעיזבון בהתאם לחוק הירושה . העמית רשאי לקבוע את זהות המוטבים ואת אופן החלוקה.

ג'. עיקולים – קיימת מוגבלות בדין על עיקולים של כספי קופת גמל.

·       הלוואות – ניתן לקבל הלוואה כנגד בתנאים מאוד אטרקטיביים! נכון להיום חלק מהגופים מציעים הלוואות בריבית של פריים, תקפות החזר ההלוואה – עד 7 שנים.

השאירו פרטים לבדיקת זכאות.

נציג יחזור אליכם בהקדם עם פרטים נוספים עבורכם.